CK EuroCapital: Eurowindow Holding bán hết 25.5% vốn

24-12-2012 18:32:16+07:00
24/12/2012 18:32 1
  •  

CK EuroCapital: Eurowindow Holding bán hết 25.5% vốn

CTCP Eurowindow Holding chuyển nhượng hết 3,825,000 cp CTCP Chứng khoán EuroCapital (ECC), tương đương 25.5% cho bà Ngô Thị Hồng Ánh từ ngày 21/12/2012.

Bên chuyển nhượng:
- Tên: Công ty cổ phần Eurowindow Holding
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 3,825,000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 25,5%/VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 3,825,000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%/VĐL
Bên nhận chuyển nhượng:
- Tên: Ngô Thị Hồng Ánh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%/VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 5,775,000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 5,775,000 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 38,5%/VĐL
Ngày giao dịch: 21/12/2012
(Công văn, số: 1120/QĐ-UBCK, ngày 19/12/2012)

Tài liệu đính kèm:
080_2012.12.24_c90b427_QD so 1102.QD-UBCK.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang