Căn hộ Nam Long sẽ phát hành hơn 3.2 triệu cp

06-01-2013 15:54:49+07:00
06/01/2013 15:54 0
  •  

Căn hộ Nam Long sẽ phát hành hơn 3.2 triệu cp

CTCP Phát Triển Căn Hộ Nam Long (CanHoNamLong) dự kiến phát hành 3,214,520 cp trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 1,707,714 cp trả cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ 15:1 và phát hành 1,506,806 cp thưởng để tăng vốn theo tỷ lệ 17:1.

Được biết, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, công ty dự kiến trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt 820 đồng/cp (trong đó đã tạm ứng 600 đồng/cp vào tháng 01/2012) và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15:1. Đồng thời, cổ đông cũng đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 17:1.

Minh Hằng (Vietstock)

ffn

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang