×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Nới biên độ giao dịch từ 15/1/2013, nâng tỷ lệ margin 50/50 từ 1/2/2013

09/01/2013 09:4518

Nới biên độ giao dịch từ 15/1/2013, nâng tỷ lệ margin 50/50 từ 1/2/2013

Sáng nay (09/01), “Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2013” do UBCK tổ chức đang diễn ra tại Hà Nội.

Trong phần báo cáo của UBCK về giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho TTCK thực hiện trong năm 2013, đáng lưu ý là việc xem xét cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49%, nới tỷ lệ margin lên 50/50 áp dụng từ 01/02/2013 và thực hiện mở rộng biên độ giao dịch trên 2 sàn từ 15/01/2013 đã được Chủ tịch UBCK Vũ Bằng công bố tại Hội nghị.

Trong đó, biên độ giao dịch sẽ được nâng lên 7% đối với HOSE và 10% đối với HNX.

* TTCK đón chính sách mới?

Kiến nghị không đưa chứng khoán vào nhóm phi sản xuất:

Điều này thể hiện quan điểm nhìn nhận TTCK đúng bản chất hơn và thể hiện sự quan tâm hơn đến TTCK.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp:

- Xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá trên cơ sở ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về giá phát hành dưới mệnh giá, đồng thời doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điều kiện phát hành ra công chúng và một số điều kiện quy định khác.

- Xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp trong vấn đề huy động vốn qua phát hành trái phiếu; sớm xây dựng tổ chức định mức tín nhiệm, triển khai sản phẩm quỹ hưu trí và các sản phẩm mới về trái phiếu.

Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

- Xem lại khái niệm nhà đầu tư nước ngoài theo hướng khuyến khích hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài.

- Kiến nghị cho phép thí điểm một số loại hình công ty niêm yết cho phép nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ trên 49%, ngoại trừ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thí điểm thực hiện phân loại danh mục ngành nghề đối với một số loại hình công ty niêm yết, trên cơ sở đó cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49%, tập trung đối với các doanh nghiệp trong các ngành nghề không cần nắm giữ theo quy định hiện hành.

- Xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49% đến 100% trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Đề nghị NHNN xem xét tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng không thực sự cần thiết nắm giữ.

Giải pháp về thuế:

- Kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm về thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và TTCK quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân áp dụng cho năm 2013.

- Kiến nghị ưu đãi thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư mới (quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản), công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển loại hình đầu tư có tổ chức, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Giải pháp về thanh khoản:

- Xem xét nới tỷ lệ margin lên 50/50.

- Sớm thực hiện mở rộng biên độ giao dịch trên 2 sàn nhằm tạo tâm lý thuận lợi và góp phần tăng thanh khoản.

- Xem xét miễn giảm phí lưu ký (khoảng 20%) cho năm 2013.

Giải pháp về cổ phần hóa:

Thúc đẩy cổ phần hóa, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tổ chức có nhu cầu đầu tư lâu dài; xây dựng cơ chế chào bán theo nhiều phương thức linh hoạt. Xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể, công bố công khai.

Triển khai các sản phẩm mới:

Hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, hệ thống giao dịch, chế độ tài chính, kế toán nhằm thúc đẩy các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí nhằm thu hút đầu tư và tăng thanh khoản, tăng sức cầu.

Tăng cường và nâng cao công tác kế toán – kiểm toán:

- Triển khai việc áp dụng 37 chuẩn mực kế toán trong năm 2013.

- Áp dụng các quy định mới về xử lý chênh lệch tỷ giá, xây dựng cơ chế trích lập dự phòng.

- Hoàn thiện các quy định về kế toán đối với quỹ đầu tư, CTCK, doanh nghiệp niêm yết.

LĐ (Vietstock)

FFN

Về đầu trang