SD5: VF2 giảm sở hữu còn 3.38% và không còn là cổ đông lớn

31-01-2013 08:59:35+07:00
31/01/2013 08:59 0
  •  

SD5: VF2 giảm sở hữu còn 3.38% và không còn là cổ đông lớn

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) thông báo không còn là cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) sau khi bán xong 212,900 cp, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3.38%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (thuộc CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam VFM)

- Mã chứng khoán: SD5

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 516,800 CP (tỷ lệ 5.74%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 212,900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 303,900 CP (tỷ lệ 3.38%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/01/2013.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang