Đại hội bất thường: SII bỏ BĐS sang xử lý nước thải và cho phép CII mua dưới 80% vốn

06/02/2013 10:081
  •  

Đại hội bất thường: SII bỏ BĐS sang xử lý nước thải và cho phép CII mua dưới 80% vốn

Trước tình trạng bế tắc của thị trường BĐS, SII quyết định chuyển hướng chiến lược kinh doanh sang chuyên ngành môi trường nước.

Đồng thời, để có nguồn vốn tài trợ chiến lược mới, công ty sẽ tìm đối tác chiến lược nước ngoài và cho phép CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII), công ty liên kết, được mua 25% vốn SII mà không cần chào mua công khai.

ĐHĐCĐ bất thường 2013 của SII vừa diễn ra sáng 06/02/2013.

Sáng 06/02, CTCP Đầu Tư Hạ Tầng BĐS Sài Gòn (HOSE: SII) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với 82 cổ đông tham dự, chiếm 83% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Tại đại hội, HĐQT trình cổ đông định hướng chiến lược kinh doanh theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước. Cụ thể, trọng tâm hoạt động của công ty sẽ gồm 3 mảng chính là đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước, dịch vụ kỹ thuật môi trường nước và phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước. Trước mắt sẽ tập trung vào những dự án lớn trong chuyên ngành môi trường nước và chiếm thị trường ở Lâm Đồng.

Giải thích về thay đổi lớn này, HĐQT cho biết nhu cầu xử lý nước thải là một nhu cầu lớn trong 20 năm tới. Bởi theo ý kiến của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, tỷ lệ bao phủ cấp nước chỉ đạt chưa đấy 60% trong các đô thị Việt Nam, hơn nữa, tỷ lệ thất thoát nước sạch trong ngành cấp nước Việt Nam còn ở mức cao (40-50%) và khoảng 1.5 tỷ m3 nước thải chưa được xử lý đang thải vào môi trường. Bên cạnh đó, ngành BĐS hiện tại đang rất khó khăn nên công ty cần tìm ra một hướng đi mới.

Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực cho biết, công ty đã có chuẩn bị trước về nhân lực, phân tích thị trường để tạo nền tảng bước vào lĩnh vực mới. Đơn cử như, SII vừa mua lại 90% vốn công ty BOO Cấp thoát nước Đại An, có 6 danh mục dự án về ngành nước ở Lâm Đồng, Gia Lai…

Với khả năng và thế mạnh của mình, HĐQT tin rằng công ty có khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể cho ngành và qua đó tạo nền tảng lợi nhuận bền vững cho chính công ty.

Từ việc thay đổi chiến lược kinh doanh, HĐQT cũng trình lên cổ đông việc đổi tên từ CTCP Đầu Tư Hạ Tầng BĐS Sài Gòn thành CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn cho phù hợp.

Để thực hiện danh mục đầu tư trong lĩnh vực mới, công ty cần từng bước thanh lý danh mục trong lĩnh vực đầu tư cũ. Đó là lý do HĐQT trình lên cổ đông đề án chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% vốn góp vào dự án Diamond Riverside. Vấn đề cuối cùng, để thực hiện chiến lược hướng về chuyên ngành môi trường nước với 3 hoạt động chính: Đầu tư - Công nghệ - Vận hành, công ty cần tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để huy động vốn, phát triển hoạt động đầu tư của công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn đề xuất cho phép cổ đông CII mua trên 25% số cổ phần đang lưu hành (nhưng không vượt quá 80%) của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai để tránh việc nhà đầu tư không kiểm soát được giá mua và giá không phù hợp với biến động của thị trường.

Hiện tại, CII đang nắm giữ 14.8 triệu cổ phần tương ứng 37% vốn điều lệ của SII. Số cổ phần này do ông Lê Quốc Bình đại diện, ông Bình vừa làm Chủ tịch HĐQT SII vừa làm Tổng GĐ CII.

Kết thúc đại hội, 100% cổ đông thông qua tất cả nội dung HĐQT đã trình lên.

Chỉ hai ngày trước khi ĐHĐCĐ bất thường diễn ra, HĐQT đã thông qua việc mua lại 90% vốn, tương đương 9 triệu cổ phần của Công ty BOO Cấp thoát nước Đại An với giá 11,667 đồng/cp, ứng với giá trị đầu tư 105 tỷ đồng. 

Mỹ Hà (Vietstock)

ffn

×
vietstock logo
Về đầu trang