PhuHungGia chào bán 3.5 triệu cp giá 23,700 - 30,810 đồng/cp

21/03/2013 14:030
  •  

PhuHungGia chào bán 3.5 triệu cp giá 23,700 - 30,810 đồng/cp

CTCP Đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia đăng ký chào bán riêng lẻ 3.5 triệu cp với giá bán dự kiến từ 23,700 - 30,810 đồng/cp nhằm tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Được biết, đối tượng chào bán là các đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm quản trị điều hành và khả năng hỗ trợ công ty sau khi trở thành cổ đông. Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu và thi công những công trình có giá trị lớn.

Minh Hằng (Vietstock)

ffn

×
vietstock logo
Về đầu trang