logo

ĐHĐCĐ MKV: Công ty bị thâu tóm, HĐQT cũ nhất loạt từ nhiệm

19-04-2013 09:40:43+07:00
19/04/2013 09:40 3
  •  

ĐHĐCĐ MKV: Công ty bị thâu tóm, HĐQT cũ nhất loạt từ nhiệm

Chiều ngày 18/4, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy (HNX: MKV) thông qua việc thay thế toàn bộ thành viên HĐQT cũ và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo MKV cho biết, năm 2012, công ty đạt 32.53 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 20.47% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận lại âm 2.23 tỷ đồng. Điều này khiến cổ phiếu của công ty bị rơi vào diện cảnh báo. Công ty giải thích việc lợi nhuận âm là do trích dự phòng hơn 2.54 tỷ đồng cho những khoản công nợ khó đòi hơn 10 năm và điều chỉnh một số khoản nhỏ.

Trong năm công ty phát hành 1,876,438 cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 11.24 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, nhưng chỉ chào bán được 1,565,632 cổ phiếu. Trong đó, 1,059,983 cổ phiếu được bán cho đối tác chiến lược CTCP Austfeed Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông này tại công ty lên 57.19%.

Ngoài ra, một thông tin công bố gần đây cho thấy, CTCP Chứng khoán MB (MBS) cũng đã nâng sở hữu tại MKV từ 0% lên 13.69%.

Điều này lý giải tại sao toàn bộ HĐQT và BKS mới phần lớn là những người đến từ Austfeed Việt Nam và MBS.

Cụ thể, Đại hội chính thức thông qua việc từ nhiệm của HĐQT cũ gồm bà Thẩm Thị Thúy (Chủ tịch), ông Nguyễn Văn Vinh (Phó Chủ tịch) và các Ủy viên là ông Lê Hồng Hải, ông Nguyễn Dương An, bà Trần Thị Thu Tâm. Đồng thời quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT gồm: ông Đào Mạnh Lương, ông David John Whitehead, ông Đào Mạnh Hòa đến từ Austfeed Việt Nam, ông Quách Mạnh Hào từ MBS. Chỉ còn ông Vũ Tiến Đạt là người đại diện vốn của MKV trước đây.

Trong đó, ông Đào Mạnh Lương làm Chủ tịch HĐQT, ông David John Whitehead và ông Quách Mạnh Hào làm Phó Chủ tịch.

Đại hội cũng thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Văn Phòng và Thái Dương Bình và bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Dương An lên thay thế. Trong đó, ông Nguyễn Dương An đến từ MBS còn ông Nguyễn Anh Tuấn là đại diện của Austfeed Việt Nam.

Các thành viên HĐQT mới và cũ của MKV

Về kế hoạch năm 2013, công ty đề ra doanh thu bán hàng 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 675 triệu đồng và không chia cổ tức.

Giải thích lý do lợi nhuận năm 2013 thấp, ông Đào Mạnh Lương cho biết, do công ty phải vay vốn để xây dựng nhà máy thuốc thú y đạt chuẩn GMP, nên chi phí tài chính sẽ gia tăng. Bên cạnh đó, việc tăng vốn trong năm 2012 có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu, vẫn còn thiếu 3 tỷ đồng, công ty sẽ xin ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm 3 tỷ đồng.

Ông Lương cũng nêu ra một số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch 2013, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP – WHO để hoàn thành và đưa sử dụng trước quý 4/2013.

Ngoài ra, ông Đào Mạnh Lương còn cho biết, trong quý doanh thu của MKV đạt 7.39 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 498 triệu đồng, tăng 258%. Và trong quý 2, công ty sẽ đưa ra những sản phẩm mới nên dự kiến doanh thu khoảng 10 tỷ đồng.

Duy Hoàng (Vietstock)

ffn

×
vietstock logo
Về đầu trang