logo

Đình chỉ hoạt động Cty Quản lý quỹ Thành Việt

18-05-2013 09:12:33+07:00
18/05/2013 09:12 1
  •  

Đình chỉ hoạt động Cty Quản lý quỹ Thành Việt

Ngày 17/5/2013, UBCKNN ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (TVMC) do công ty không đáp ứng điều kiện quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn đình chỉ hoạt động từ ngày 17/5/2013 đến ngày 17/11/2013

Theo đó, TVMC không được huy động vốn lập quỹ mới, công ty đầu tư chứng khoán mới, không được ký mới các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, ký kéo dài các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư hết hoặc đang còn hiệu lực trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, TVMC có trách nhiệm khắc phục vi phạm theo pháp luật về chứng khoán, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, công nợ theo yêu cầu và theo quyết định của cơ quan chức năng.

Minh An (Vietstock)

infonet

×
vietstock logo
Về đầu trang