Minexco trốn đăng ký công ty đại chúng?

28/05/2013 09:532
  •  

Minexco trốn đăng ký công ty đại chúng?

Có gì khuất tất trong việc CTCP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco) chưa chịu đăng ký là công ty đại chúng dù đã hội đủ điều kiện?

* Minexco phản hồi việc chưa đăng ký công ty đại chúng

* Minexco thiếu minh bạch, SCIC ở đâu?

 

Ngày 21/03, Minexco đã có văn bản giải trình về việc chưa đăng ký công ty đại chúng vì chỉ có 96 cổ đông, chưa đủ điều kiện theo quy định 100 cổ đông dù vốn điều lệ là 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả đấu giá cổ phần của Minexco ngày 02/03/2009, có đến 105 nhà đầu tư cá nhân trúng giá với 564,800 cp (trong tổng 3,263,900 cp đấu giá, chiếm 23.31% vốn). Lần đấu giá thứ hai vào ngày 24/04/2009 đã có 40 nhà đầu tư trúng.

Ngoài ra, tại bản công bố thông tin bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Minexco (trang 30) có dự kiến cơ cấu vốn điều lệ sau đợt phát hành là 10.5 triệu cp do SCIC nắm giữ (chiếm 75% vốn), CBCNV 236,100 cp (chiếm 1.69%). Được biết, tính đến thời điểm tháng 2/2009 thì Minexco có 282 lao động.

Như vậy, tại thời điểm 2009, với vốn điều lệ 140 tỷ đồng và 105 cổ đông (chưa kể CBCNV nắm giữ cổ phần) thì Minexco đã đủ điều kiện là công ty đại chúng. Nhưng từ đó đến nay không thấy công ty này đăng ký là công ty đại chúng với UBCKNN.

 Điều 25 Luật Chứng khoán quy định, công ty đại chúng (CTĐC) là CTCP thuộc một trong ba loại hình: Công ty đã chào báo cổ phiếu ra công chúng, công ty có cổ phiếu niêm yết, công ty có ít nhất 100 cổ đông không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên. Khoản 2 Điều này yêu cầu các CTĐC phải đăng ký với UBCK trong vòng 90 ngày, kể từ ngày trở thành CTĐC.
Trong khi đó ngày 21/03/2013, Minexco lại giải trình với UBCKNN là chỉ có 96 cổ đông nên không đăng ký công ty đại chúng.

Giả sử tại ngày giải trình trên, số lượng cổ đông của Minexco đúng là chỉ có 96 cổ đông thì trong khoảng thời gian từ khi thành lập công ty cổ phần vào năm 2009 đến khi số lượng cổ đông giảm xuống dưới 100 thì Minexco cũng đã từng là công ty đại chúng và phải có nghĩa vụ đăng ký với UBCKNN và công bố thông tin theo quy định. Ngoài ra, theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP, công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng. Nghĩa là việc giảm lượng cổ đông từ 105 xuống còn 96 thì Minexco lại tiếp tục phải thực hiện thủ tục công bố không còn là công ty đại chúng.

Tuy nhiên, không thấy bất cứ thông tin nào của Minexco được công bố liên quan đến những vấn đề này. Trên trang web của Minexco hiện chỉ có Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 không thuyết minh, không  kiểm toán, và tài liệu cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 và thông báo trả cổ tức 2012, còn các thông tin tài chính những năm trước không thấy đâu. Điều này đã khiến không ít cổ đông bức xúc về sự minh bạch, rất khó khăn để có được thông tin và theo dõi hoạt động của công ty, nơi mình đã tin cậy gửi gắm “túi tiền”.

Thiết nghĩ, khi đã bước ra sân chơi lớn thì yếu tố đầu tiên là doanh nghiệp phải chấp nhận luật chơi. Với thị trường “đại chúng” thì vấn đề minh bạch là điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho cổ đông nhưng những hành động của Minexco thật khó hiểu!

Được biết, theo Điều 9 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, công ty vi phạm quy định về đăng ký công ty đại chúng sẽ bị phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ đăng ký quá thời hạn đến 1 tháng, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu quá thời hạn từ trên 1 tháng đến 12 tháng, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu không nộp hoặc nộp hồ sơ quá thời hạn quy định trên 12 tháng hoặc hồ sơ có thông tin sai lệch.

Được biết, năm 2012, Minexco thực hiện được 262.5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 4% so năm 2011; lợi nhuận sau thuế 16.7 tỷ đồng, chỉ bằng 44% năm 2011; cổ tức 11%.

Trong năm 2012, SCIC đã yêu cầu Minexco dừng triển khai Dự án Silicon Metal (có tổng mức đầu tư 328 tỷ đồng) để lập lại thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Hiện Công ty đang triển khai việc lập lại các thủ tục đầu tư theo yêu cầu của SCIC tại Văn bản số 486/ĐTKDV-ĐT5 ngày 29/3/2013.

Năm 2013 công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng và cổ tức 11%.

Thanh Nụ (Vietstock)

infonet

×
vietstock logo
Về đầu trang