Ngoc Tung JSC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

06/05/2013 16:250
  •  

Ngoc Tung JSC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

CTCP Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Ngọc Tùng vừa công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:
Ngoc Tung - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 - 05052013.pdf
Ngoc Tung -Biên bản họp ĐHĐCĐ 2013 - 05052013.pdf

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang