PhuHungGia: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần VI năm 2013

16/05/2013 17:090
  •  

PhuHungGia: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần VI năm 2013

CtyCP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần VI năm 2013.


Tài liệu đính kèm:

Phu Hung Gia - Thong bao chot danh sach Cổ đông.pdf

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang