Cty479: Phát hành 1 triệu cp tăng vốn từ nguốn vốn chủ sở hữu

11-06-2013 08:45:51+07:00
11/06/2013 08:45 0
  •  

Cty479: Phát hành 1 triệu cp tăng vốn từ nguốn vốn chủ sở hữu

CTCP 479 (Cty479) dự kiến phát hành 1 triệu cp, tỷ lệ phát hành 33% để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mỹ Hà (Vietstock)

infonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang