Tổng công ty XD công trình giao thông 4 thoái sạch vốn tại CONSTRAD423

13-07-2013 20:00:00+07:00
13/07/2013 20:00 0
  •  

Tổng công ty XD công trình giao thông 4 thoái sạch vốn tại CONSTRAD423

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 dự kiến chào bán hết 893,704 cp của CTCP Xây Dựng & Thương Mại 423 (CONSTRAD423).

Phương thức chào bán là đấu giá công khai.

Mỹ Hà

infonet

×
vietstock logo
Về đầu trang