CK Thủ Đô: Chấm dứt tư cách thành viên trên HOSE

23/09/2013 15:360
  •  

CK Thủ Đô: Chấm dứt tư cách thành viên trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-SGDHCM ngày 23/09/2013 về việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CSCJ) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang