DHI hủy niêm yết từ 25/10

30-09-2013 10:39:26+07:00
30/09/2013 10:39 1
  •  

DHI hủy niêm yết từ 25/10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP In Diên Hồng (HNX: DHI).

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: DHI

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2,628,042 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 26,280,420,000 đồng

- Ngày hủy niêm yết: 25/10/2013

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 24/10/2013.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang