NDN: Công ty Đầu tư Phương Trang đăng ký bán 584,640 cp

17-09-2013 16:40:20+07:00
17/09/2013 16:40 0
  •  

NDN: Công ty Đầu tư Phương Trang đăng ký bán 584,640 cp

CTCP Đầu tư Phương Trang - tổ chức có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Hoàng - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng đăng ký bán 584,640 cp NDN từ ngày 20/09 đến 18/10 để cơ cấu danh mục đầu tư.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Phương Trang
- Mã chứng khoán: NDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,338,560 CP (tỷ lệ 21.13%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thanh Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 584,640 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/09/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2013.

Hằng Nga

×
vietstock logo
Về đầu trang