PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 05/09/2013 đến 12/09/2013)

17-09-2013 15:03:15+07:00
17/09/2013 15:03 0
  •  

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 05/09/2013 đến 12/09/2013)

Quỹ Đầu tư cân bằng Prudental - PRUBF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 05/09/2013 đến 12/09/2013) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130917-PRUBF1--NAV-TUAN-12092013.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang