PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 29/08/2013 đến 05/09/2013)

10-09-2013 15:08:15+07:00
10/09/2013 15:08 0
  •  

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 29/08/2013 đến 05/09/2013)

Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 29/08/2013 đến 05/09/2013) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130910---PRUBF1---BC-thay-doi-GT-TSR-tuan-tu-29-08-2013-den-05-09-2013.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang