Cấp thoát nước Khánh Hòa đăng ký đấu giá 8.5 triệu cp

10-10-2013 15:48:37+07:00
10/10/2013 15:48 0
  •  

Cấp thoát nước Khánh Hòa đăng ký đấu giá 8.5 triệu cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa đăng ký tham gia đấu giá 8,513,100 cổ phần cho 23 nhà đầu tư (NĐT), trong đó 21 NĐT cá nhân và 2 NĐT là tổ chức.

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  23 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

21 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

02 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   8.513.100 CP

Cá nhân trong nước:  

391.900 CP

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

8.121.200 CP

Tổ chức nước ngoài:    

0

Phương Châu

×
vietstock logo
Về đầu trang