Công ty Đầu tư Phương Trang đã bán 584,640 cp NDN

22-10-2013 20:00:22+07:00
22/10/2013 20:00 0
  •  

Công ty Đầu tư Phương Trang đã bán 584,640 cp NDN

CTCP Đầu tư Phương Trang - tổ chức có liên quan đến bà Huỳnh Thanh Hoàng - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đã bán 584,640 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phương Trang
- Mã chứng khoán: NDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,338,560 CP (tỷ lệ 21.13%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thanh Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 584,640 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 584,640 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,753,920 CP (tỷ lệ 15.85%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/09/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/10/2013.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang