CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI bị phạt 10 triệu đồng

28-10-2013 17:31:48+07:00
28/10/2013 17:31 0
  •  

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 25/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI (SGIC).

Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI (SGIC) bị phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 39 Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

ssc

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang