DATC đăng ký bán 484,300 cp SDG

10-10-2013 15:20:59+07:00
10/10/2013 15:20 0
  •  

DATC đăng ký bán 484,300 cp SDG

Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT CTCP Sadico Cần Thơ vừa thông báo đăng ký bán 484,300 cp từ ngày 21/10 đến 19/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
- Mã chứng khoán: SDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,824,300 CP (tỷ lệ 43.45%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phú Thọ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 484,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện theo Khoản 4. Điều 8 của Thông tư số 79/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/6/2011 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/10/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2013.

Hằng Nga

×
vietstock logo
Về đầu trang