MBEF1 muốn thoái hết 4.26% vốn SDT

21-10-2013 21:16:50+07:00
21/10/2013 21:16 0
  •  

MBEF1 muốn thoái hết 4.26% vốn SDT

Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 - tổ chức có liên quan đến ông Vũ Thành Trung - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sông Đà 10 đăng ký bán hết 897,040 cp, tương đương 4.26% vốn từ ngày 23/10 đến 15/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1
- Mã chứng khoán: SDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 897,040 CP (tỷ lệ 4.26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 897,040 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn và cơ cấu lại danh mục
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/10/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/11/2013.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang