S91: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2013 sáp nhập với SD9

16-10-2013 17:10:35+07:00
16/10/2013 17:10 0
  •  

S91: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2013 sáp nhập với SD9

CTCP Sông Đà 9.01 công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 về việc sáp nhập với CTCP Sông Đà 9 .

Tài liệu đính kèm:
S91_2013.10.16_ab1dfd3_Nghi quyet0001_signed.pdf
S91_2013.10.16_4e71f53_Bienban0001_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang