Vốn điều lệ của VinaLines là 10.693 tỷ đồng

21-11-2013 19:16:37+07:00
21/11/2013 19:16 0
  •  

Vốn điều lệ của VinaLines là 10.693 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VinaLines) là 10.693 tỷ đồng.

Theo Nghị định 184/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VinaLines), VinaLines là công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, được tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con phù hợp với Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này. Vốn điều lệ của VinaLines là 10.693 tỷ đồng.

Mục tiêu hoạt động của VinaLines: Thực hiện chiến lược kinh tế biển của quốc gia; thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành hàng hải theo định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước; xây dựng VinaLines thành Tổng công ty mạnh, đủ năng lực tham gia và hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.

Đồng thời, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VinaLines và các công ty con, công ty liên kết; hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tối đa hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Vinalines gồm: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; Khai thác cảng biển, cảng sông; Kinh doanh kho, bãi, dịch vụ Logistics; đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; cung ứng tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy.

Bên cạnh đó, VinaLines cón có các ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Sửa chữa phương tiện vận tải biển; sản xuất, mua bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành; Xuất khẩu lao động và cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước; Xuất khẩu phương tiện, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu chuyên ngành hàng hải; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt.

Đặc biệt Nghị định nêu rõ, Vinalines phải thực hiện thoái vốn đối với những ngành, nghề không thuộc quy định nêu trên theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4/2/2013.

Vũ Lê

thời báo ngân hàng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang