Eastspring Investments đăng ký chào bán 5 triệu ccq thành lập quỹ mở

12-12-2013 16:02:53+07:00
12/12/2013 16:02 1
  •  

Eastspring Investments đăng ký chào bán 5 triệu ccq thành lập quỹ mở

Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments đăng ký chào bán tối thiểu 5 triệu chứng chỉ quỹ nhằm huy động 50 tỷ đồng vốn thành lập quỹ mở.

Giá chào bán bằng mệnh giá cộng phí phát hành nhưng không quá 2% trong giai đoạn IPO và không quá 3% sau IPO.

PrudentialFun

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang