HOSE: Chấm dứt tư cách thành viên đối với MBS và VITS

09-12-2013 09:16:13+07:00
09/12/2013 09:16 0
  •  

HOSE: Chấm dứt tư cách thành viên đối với MBS và VITS

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-SGDHCM ngày 09/12/2013 và Quyết định số 11/2013/QĐ-SGDHCM ngày 09/12/2013 chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11/05/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT.

Tài liệu đính kèm:
20131209-VITS-cham-dut-tu-cach-thanh-vien-doi-voi-VITS.pdf
20131209-MBS-cham-dut-tu-cach-thanh-vien-doi-voi-MBS-(giay-phep-hoat-dong-so-05-GPHDKD-ngay-11-05-2010-cua-UBCKNN)).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang