×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HOSE: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên Công ty hợp nhất giữa MBS và VITS

02/12/2013 15:150

HOSE: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên Công ty hợp nhất giữa MBS và VITS

Ngày 02/12/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của công ty chứng khoán hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán MB (MBS) và CTCP Chứng khoán VIT (VITS).

HOSE

Về đầu trang