HOSE: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên Công ty hợp nhất giữa MBS và VITS

02-12-2013 15:15:20+07:00
02/12/2013 15:15 0
  •  

HOSE: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên Công ty hợp nhất giữa MBS và VITS

Ngày 02/12/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của công ty chứng khoán hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán MB (MBS) và CTCP Chứng khoán VIT (VITS).

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang