×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

LAS: Lãi năm 2013 ước đạt 555 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch

26/12/2013 10:041

LAS: Lãi năm 2013 ước đạt 555 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ước lãi trước thuế năm 2013 đạt 555 tỷ đồng, vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.

Cụ thể, doanh thu năm 2013 của LAS ước đạt 5,172 tỷ đồng, vượt 6.6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm đạt 4,843 tỷ đồng, giá trị đầu tư xây dựng đạt 30,517 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 200.44 tỷ đồng.

Lãi trước thuế năm 2013 đạt 555 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước và vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013 (435 tỷ đồng).

Ngoài ra, HĐQT LAS cũng thống nhất tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền.

Phương Châu

Công Lý

Về đầu trang