Ngày 12/12, NHNN hút về 995 tỷ đồng

12-12-2013 18:52:54+07:00
12/12/2013 18:52 0
  •  

Ngày 12/12, NHNN hút về 995 tỷ đồng

Với việc tiếp tục phát hành 1.934 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày và có 989 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, tính chung NHNN hút về 995 tỷ đồng.

Cụ thể, trên thị trường mở (OMO) hôm nay, NHNN bơm ra 50 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn và có 100 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, với nghiệp vụ này NHNN hút ròng 50 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/12, dư nợ trên OMO còn 471 tỷ đồng.

Trong ngày hôm nay, NHNN tiếp tục phát hành 1.934 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày lãi suất 4,2% và có 989 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, với nghiệp vụ, NHNN hút thêm về 945 tỷ đồng.

Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 414.859 tỷ tín phiếu, đã có 366.940 tỷ tín phiếu đáo hạn và còn 47.919 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

thời báo ngân hàng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang