×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Tập đoàn Bảo Việt muốn nắm 9.18% vốn VNR

26/12/2013 17:060

Tập đoàn Bảo Việt muốn nắm 9.18% vốn VNR

Tập đoàn Bảo Việt - tổ chức có liên quan đến ông Trần Trọng Phú Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Tái BH Quốc Gia Việt Nam thông báo đăng ký mua thỏa thuận 97,800 cp từ ngày 31/12/2013 đến 17/01/2014 để tăng tỷ lệ sở hữu.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,153,600 CP (tỷ lệ 9.08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Trọng Phúc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 97,800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam.
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/12/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/01/2014.

HNX

Về đầu trang