×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Viwaseen muốn nắm 35.98% vốn VHH

26/12/2013 15:580

Viwaseen muốn nắm 35.98% vốn VHH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) - tổ chức có liên quan đến ông Lê Khả Mạnh - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư & XD Viwaseen - Huế thông báo đăng ký mua 37,200 cp từ ngày 30/12/2013 đến 10/01/2014 để tăng tỷ lệ sở hữu 35.98% vốn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam
- Mã chứng khoán: VHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,121,811 CP (tỷ lệ 35.36%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Khả Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 37,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2014.

HNX

Về đầu trang