HAR: 12/02 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

22-01-2014 16:21:36+07:00
22/01/2014 16:21 0
  •  

HAR: 12/02 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2014

CTCP Đầu tư Thương Mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị quyết định chốt ngày 12/02 giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014.

Tài liệu đính kèm:
20140122---HAR---NQ-HDQT-chot-DS-CD-to-chuc-DHCDTN-2014.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang