VTV: 14/02 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức 2013 và tổ chức ĐHĐCĐ

22-01-2014 18:05:24+07:00
22/01/2014 18:05 0
  •  

VTV: 14/02 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức 2013 và tổ chức ĐHĐCĐ

CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng thông báo ngày 14/02/2014 giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức 8% năm 2013 bằng tiền mặt và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Tài liệu đính kèm:
VTV_2014.1.22_db3204e_NQ HDQT 1.2014.doc

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang