VC1: MBEF1 đã bán 31,900 cp

26-02-2014 20:47:47+07:00
26/02/2014 20:47 0
  •  

VC1: MBEF1 đã bán 31,900 cp

Quỹ Đầu tư Cổ phần MB Capital 1 (MBEF1), cổ đông lớn CTCP Xây dựng Số 1 thông báo đã bán 31,900 cp, giảm sở hữu xuống còn 552,900 cp VC1, chiếm tỷ lệ 7.67% vốn kể từ ngày 19/02.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: quỹ Đầu tư Cổ phần MB Capital 1
- Mã chứng khoán: VC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 584,800 CP (tỷ lệ 8.12%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 31,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 552,900 CP (tỷ lệ 7.67%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tái cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/02/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang