QuyVietCat nâng sở hữu PSI lên 11.96% vốn

07-03-2014 15:17:07+07:00
07/03/2014 15:17 1
  •  

QuyVietCat nâng sở hữu PSI lên 11.96% vốn

CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (QuyVietCat), cổ đông lớn CTCP Chứng khoán Dầu khí thông báo đã mua 2,405,500 cp, nâng sở hữu lên thành 7,154,900 cp PSI, chiếm tỷ lệ 11.96% vốn kể từ ngày 03/03.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ Việt Cát
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,749,400 CP (tỷ lệ 7.94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,405,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,154,900 CP (tỷ lệ 11.96%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/03/2014.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang