BVF1 muốn thoái hết 5.22% vốn VC1

11-04-2014 19:00:00+07:00
11/04/2014 19:00 0
  •  

BVF1 muốn thoái hết 5.22% vốn VC1

Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt - tổ chức có liên quan đến ông Phạm Quang Thanh - Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Số 1 đăng ký bán hết 376,100 cp, chiếm tỷ lệ 5.22% vốn từ ngày 15/04 đến 14/05 để cơ cấu danh mục đầu tư.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 376,100 CP (tỷ lệ 5.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Quang Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 376,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/04/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/05/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang