ĐHĐCĐ Phong Phu Corp: Sáp nhập 2 công ty con đón đầu Hiệp định TPP

09-04-2014 15:26:38+07:00
09/04/2014 15:26 2
  •  

ĐHĐCĐ Phong Phu Corp: Sáp nhập 2 công ty con đón đầu Hiệp định TPP

Nhằm tái cơ cấu lại hoạt động để đón đầu hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hoàn thiện chuỗi liên kết sợi – dệt – nhuộm – may trong Tổng CTCP Phong Phú - Phong Phu Corp (PPH), HĐQT đã trình phương án sáp nhập CTCP Dệt gia dụng Phong Phú (GiaDungPhongPhu) và CTCP Dệt vải Phong Phú (DetPhongPhu) vào Tổng công ty Phong Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 09/04.

Theo đó, Phong Phú sẽ nhận sáp nhập Dệt gia dụng Phong Phú và Dệt vải Phong Phú bằng phương thức hoán đổi cổ phiếu, Phong Phú phát hành 7,725,581 cp cho các cổ đông hiện hữu của hai công ty trên để hoán đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ hoán đổi được đề xuất là 1:1 giữa GiaDungPhongPhu đối với Phong Phú và cũng 1:1 giữa DetPhongPhu đối với Phong Phú. Thời gian dự kiến thực hiện là quý 2/2014.

Sau sáp nhập, GiaDungPhongPhu và DetPhongPhu chấm dứt hoạt động. Vốn điều lệ của Phong Phu Corp sẽ tăng từ 656.25 tỷ đồng lên 733.5 tỷ đồng.

Hiện, Tổng CTCP Phong Phú là công ty mẹ của GiaDungPhongPhu với tỷ lệ sở hữu 53.35% và DetPhongPhu với tỷ lệ 50.08%. Cả GiaDungPhongPhu và DetPhongPhu đều đang hoạt động với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Theo phương án sáp nhập thì từ thời điểm 1/1/2014 cho đến lúc hoàn thiện sáp nhập, Phong Phú sẽ không thực hiện chia lợi nhuận cho cổ đông.

Kế hoạch lãi ròng 276 tỷ đồng, tăng trưởng 13%

Nhận định tình hình năm 2014, HĐQT cho rằng Hiệp định xuyên Thái Bình Dương tuy mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn với các công ty không có sự chuẩn bị chu đáo; đầu tư FDI vào lĩnh vực dệt may tăng mạnh gây áp lực cạnh tranh về thị trường nội địa, lao động; thị trường bất động sản chưa khởi sắc. Do vậy HĐQT trình cổ đông mục tiêu kinh doanh cho Tổng công ty sau hợp nhất gồm doanh thu 4,485 tỷ đồng, tăng 4% và lãi ròng 276 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm trước.

Riêng công ty mẹ, kế hoạch thực hiện 3,200 tỷ doanh thu thuần và 150 tỷ đồng lãi ròng. Năm trước, công ty mẹ không hoành thành kế hoạch khi chỉ ghi nhận lãi ròng 112 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch.

Xét cả Tổng công ty, trong năm 2013, thực hiện được tổng doanh thu hợp nhất 4,581 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 245 tỷ đồng mới hoàn thành có 87.8% kế hoạch năm. Với kết quả này, công ty sẽ chia cổ tức 15% cho cổ đông, ứng với tổng giá trị thanh toán 98.4 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty trình cổ đông bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh chính ngành giáo dục mầm non.

Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2014 – 2019. Danh sách ứng cử gồm:

  1. Bà Phạm Minh Hương
  2. Ông Trần Quang Minh
  3. Ông Trần Quang Sáng
  4. Bà Bùi Thị Thu
  5. Ông Phạm Xuân Trình

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

  1. Bà Vũ Thị Thùy Dương – đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam
  2. Bà Nguyễn Ngọc Hằng – đại diện vốn cổ đông ngoài
  3. Ông Nguyễn Khắc Sơn – đại diện nhà đầu tư chiến lược

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua các tờ trình cũng như danh sách HĐQT và BKS do Ban lãnh đạo công ty đưa ra.

Mỹ Hà

Công lý

×
vietstock logo
Về đầu trang