ĐHĐCĐ KBC: Kế hoạch lãi tăng gấp đôi, thu hẹp đầu tư tài chính

02-05-2014 20:09:01+07:00
02/05/2014 20:09 0
  •  

ĐHĐCĐ KBC: Kế hoạch lãi tăng gấp đôi, thu hẹp đầu tư tài chính

Ngày 25/04 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (HOSE: KBC) tổ chức ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu 1,800 tỷ đồng tăng 60% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 160 tỷ đồng, gấp đôi 2013.

Căn cứ vào triển vọng thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2014, nhu cầu thuê nhà đất và xưởng của các khách hàng đã và đang đàm phán với KBC cuối năm 2013 và đầu năm 2014, tiềm năng phát triển của các khu công nghiệp (KCN) trong những năm tới và hoạt động xúc tiến đầu tư của Công ty tổ chức ở nước ngoài kế hoạch doanh thu năm 2014 được Đại hội thông qua.

KBC đang trong quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực đầu tư, thu hẹp tối đa đầu tư lĩnh vực tài chính chỉ còn 0.18%, tập trung vào khu công nghiệp với 74.3% tổng nguồn vốn.

Hoạt động đầu tư các dự án năm 2014

Năm 2013 tổng giá trị đầu tư tăng lên 253.2 tỷ đồng so với năm 2012. Trong đó 111.6 tỷ đồng vào các KCN, 76.8 tỷ đồng vào SGI Lào, 64.8 tỷ đồng vào KĐT Phúc Ninh. Ngoài ra nhờ trong năm FDI của Việt Nam tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao và nằm trong khu kinh tế ưu đãi, KBC đã ký được hợp đồng 400 tỷ đồng với tập đoàn LG để đầu tư vào KCN Tràng Duệ, KCN tại Bắc Ninh cũng đang được SAMSUNG xem xét nhu cầu.

Năm 2014, KCN Tràng Duệ sẽ được đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 với 200 ha và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đã đến bù 100 ha. Công ty thực hiện thu xếp nguồn vốn, giám sát, phê duyệt cho các dự án KCN Quế Võ, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung. Ban Tổng Giám đốc sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án BĐS thương mại khách sạn Diamond Rice Flower; tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng cho KĐT Phúc Ninh.

Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn

Năm 2014 KBC phải tiến hành thanh toán gốc và lãi cả trái phiếu đến hạn lên tới 3,000 tỷ đồng, Ban Giám đốc sẽ đẩy mạnh hoạt động tài chính để tạo dòng tiền và đã trình các Ngân hàng phương án xin cơ cấu lại nợ kéo dài thêm 2 đến 3 năm. Hiện nay các Ngân hàng đã đồng ý với để xuất của KBC và xem xét để tài trợ thêm vốn mới cho Công ty đầu tư hạ tầng các dự án.

Cơ cấu nợ KBC giai đoạn 2012-2013

Đại hội thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 100 triệu cp để cấn trừ công nợ, tăng 1,000 tỷ đồng vốn cổ phần từ 2,957 tỷ đồng lên 3,957 tỷ đồng.

Không chia cổ tức trong năm 2013

Doanh thu thuần năm 2013 đạt 1,073 tỷ đồng vượt 16% kế hoạch tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thế đạt 79 tỷ đồng, vượt xa khoảng cách lỗ 484 tỷ đồng của năm 2012. Công ty sẽ không chia cổ tức, giữ lại 33.7 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư bổ sung vào vốn lưu động.

Đại hội thống nhất việc bổ sung thành viên HĐQT là ông Phạm Phúc Hiếu và thành viên BKS là ông Phan Anh Tuấn thay thế ông Bùi Ngọc Quân miễn nhiệm, bà Nguyền Thị Thu Hương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc.


Tài liệu đính kèm:

20140425---KBC---NQ-DHDCD-THUONG-NIEN-2014-+-BIEN-BAN.pdf

Trần Hạnh

công lý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang