SDT: MBEF1 đăng ký mua 1 triệu cp

14-05-2014 16:51:46+07:00
14/05/2014 16:51 0
  •  

SDT: MBEF1 đăng ký mua 1 triệu cp

Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 (MBEF1) - tổ chức có liên quan đến ông Vũ Thành Trung - Thành viên BKS CTCP Sông Đà 10 đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 15/05 đến 13/06 để tăng tỷ lệ đầu tư.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1
- Mã chứng khoán: SDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang