VC1: BVF1 đã bán hết 376,100 cp

08-05-2014 17:49:00+07:00
08/05/2014 17:49 0
  •  

VC1: BVF1 đã bán hết 376,100 cp

Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) - tổ chức có liên quan đến ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên HĐQT CTCP Xây dựng Số 12 đã bán hết 376,100 cp, chiếm tỷ lệ 5.22% vốn vào ngày 05/05.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 376,100 CP (tỷ lệ 5.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Quang Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 376,100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 376,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/05/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang