Đường Ninh Hòa sẽ sáp nhập và chuyển thành công ty con của Đường Biên Hòa

09-06-2014 15:39:54+07:00
09/06/2014 15:39 3
  •  

Đường Ninh Hòa sẽ sáp nhập và chuyển thành công ty con của Đường Biên Hòa

CTCP Đường Ninh Hòa (HOSE: NHS) dự kiến sẽ sáp nhập và chuyển thành công ty TNHH 100% vốn của CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS).

Theo tài liệu ĐHĐCĐ do CTCP Đường Ninh Hòa (HOSE: NHS) công bố, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua phương án hủy niêm yết và sáp nhập vào CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS).

NHS cho biết mục đích sáp nhập vào BHS nhằm nâng cao vị thế trên thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. NHS sẽ chuyển thành công ty TNHH thuộc sở hữu 100% vốn của BHS thông qua việc BHS phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của NHS. Tỷ lệ hoán đổi sẽ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Mô hình hoạt động dự kiến của CTCP Đường Biên Hòa và Công ty TNHH MTV Ninh Hòa là công ty mẹ - công ty con.

Bên cạnh đó, CTCP Đường Biên Hòa cũng đã công bố danh sách tài liệu đại hội bao gồm tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của NHS và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

Kết quả kinh doanh của BHS và NHS
ĐVT: tỷ đồng

Cả hai công ty đều có vốn điều lệ trên 600 tỷ và tổng tài sản trên 2,000 tỷ đồng.

Minh Hằng

công lý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang