SBT: Halley Sicav đã mua 30,000 cp

12-06-2014 18:27:23+07:00
12/06/2014 18:27 0
  •  

SBT: Halley Sicav đã mua 30,000 cp 

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity thông báo đã mua 30,000 cp CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh , nâng sở hữu lên thành 9,454,100 cp SBT, chiếm tỷ lệ 6.59% vốn kể từ ngày 28/04.

Tài liệu đính kèm:
20140612---SBT---BCSHCDL-Halley-Asian-Prosperity.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang