SHS: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam muốn thoái hết 4.12% vốn

12-06-2014 07:37:32+07:00
12/06/2014 07:37 0
  •  

SHS: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam muốn thoái hết 4.12% vốn

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - tổ chức có liên quan đến ông Trần Thoại - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo đăng ký bán hết 4,109,000 cp SHS, chiếm tỷ lệ 4.12% vốn từ ngày 13/06 đến 08/07.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Mã chứng khoán: SHS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,109,000 CP (tỷ lệ 4.12%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thoại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 25,000 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,109,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/07/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang