TCO: 11/06 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 5%

02/06/2014 17:09
02-06-2014 17:09:15+07:00

TCO: 11/06 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 5%

Ngày 02/06/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 609/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) như sau:

-          Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 11/06/2014

-          Ngày đăng ký cuối cùng                               : 13/06/2014

1)       Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

2)       Nội dung cụ thể:

·         Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

·         Thời gian thanh toán: 30/06/2014

·         Địa điểm thực hiện:

ü       Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

ü       Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải– số 189 Đường Đình Vũ, Đông Hải 2. Hải An, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

                                   

HOSE

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ tức tuần từ 05-09/05: Cao nhất 50%

Trong tuần từ 05 - 09/05, có 38 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất lên tới 50%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được...

FOC sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/06/2023.

LIX sắp trả cổ tức còn lại 2022 bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.

CLC sắp chi cổ tức tỷ lệ 20%

CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) thông báo chốt quyền chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.

VAF sắp chi gần 34 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 là 08/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06. Tỷ...

Yến sào Khánh Hòa sẽ chi gần 69 tỷ trả cổ tức 2022

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt . Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/06/2023.

Thủy điện Thác Mơ sắp chi 84 tỷ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%

CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/06.

PMS chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 27.5%

CTCP Cơ khí Xăng dầu (HNX: PMS) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/06/2023.

THG chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền và cổ phiếu

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng cổ phiếu và tiền mặt, tổng tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không...

Phân bón Bình Điền sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%

CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98