Vì sao 25 mã bị hủy niêm yết 6 tháng đầu năm 2014?

24-06-2014 11:37:19+07:00
24/06/2014 11:37 7
  •  

Vì sao 25 mã bị hủy niêm yết 6 tháng đầu năm 2014?

Theo thống kê của Vietstock, chỉ mới 6 tháng đầu năm 2014 mà có 25 mã cổ phiếu trên cả 2 sàn HOSE và HNX hủy niêm yết. Con số này đã vượt qua kỷ lục năm 2012 với 22 mã. Và khả năng chưa dừng lại khi mà còn rất nhiều doanh nghiệp đang thua lỗ 2 năm liên tiếp, chờ “phán quyết” cuối cùng vào kết quả kinh doanh 2014.

Nguyên nhân chủ yếu khiến 25 mã cổ phiếu này bị hủy niêm yết là do thua lỗ 3 năm liên tiếp và đơn vị kiểm toán không chấp nhận báo cáo tài chính hoặc từ chối đưa ra ý kiến sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Riêng PHS NIS hủy niêm yết tự nguyện và duy nhất I40 bị hủy niêm yết bắt buộc do không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng quy định.

Điều 60: Hủy bỏ niêm yết 

Khoản 1:

+ Điểm đ: Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

+ Điểm h:

Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết.

+ Điểm e:

Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc phá sản; quỹ đầu tư chứng khoán chấm dứt hoạt động.

(Trích Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ)

Cụ thể, SJM, MMC, VCV, VHH, ILC, SDB và MIC bị hủy niêm yết bắt buộc là do kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013.

FDG, CNT, CLPBHV cũng bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013.

Trong khi đó, với kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013 và đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 thì HHL, GGG, BHC, NVC và YBC cũng buộc phải rời sàn.

Đặc biệt, báo cáo tài chính 2013 của ba “anh em” họ dầu khí là PXM, PVA và PSG ngoài việc lỗ lũy kế vượt vốn, lỗ 3 năm liên tiếp thì đều bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến và không chấp thuận BCTC.

Tương tự, QCC và S96 cũng bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán có ý kiến không chấp thuận và từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2013.

Chỉ riêng S91 hủy niêm yết do Công ty thực hiện sáp nhập vào SD9. Còn NIS và PHS lại hủy niêm yết tự nguyện.

Cuối cùng là I40 không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định quá thời hạn một năm nên cũng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Hằng Nga

Công Lý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang