logo

SKS: Lần thứ 3 dời ngày trả cổ tức 2013

01-08-2014 14:03:10+07:00
01/08/2014 14:03 0
  •  

SKS: Lần thứ 3 dời ngày trả cổ tức 2013

CTCP Công trình Giao thông Sông Đà (HNX: SKS) vừa có thông báo dời ngày thanh toán cổ tức tiền mặt của năm 2013 từ ngày 30/07 sang ngày 21/11/2014. Như vậy đây là lần thay đổi thứ 3 của việc thanh toán cổ tức của SKS.

Trước đó 2 lần Công ty đã có thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức sang tháng 7 và 10 cũng với nguyên nhân công tác thu hồi vốn từ các công trình xây dựng của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, khách hàng bí vốn nên vẫn còn dây dưa nợ đọng nhiều nên vẫn chưa sắp xếp được tài chính để trả cổ tức đúng hạn như đã thông báo.

Tài liệu đính kèm:
SKS_2014.8.1_76a6f40_New Doc.pdf

Minh An

×
vietstock logo
Về đầu trang