logo

VFM bị phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề

05-08-2014 17:46:32+07:00
05/08/2014 17:46 1
  •  

VFM bị phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề

Ngày 4/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (QuyDauTuVN - VFM) do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, VFM bị phạt tiền 60,000,000 (sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang