NĐT tiếp tục rút vốn, tài sản ròng Market Vectors Vietnam ETF giảm 10 triệu USD

30/09/2014 06:001
  •  

NĐT tiếp tục rút vốn, tài sản ròng Market Vectors Vietnam ETF giảm 10 triệu USD

Nhà đầu tư đã rút 2.23 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 22-26/09, xấp xỉ mức rút ròng 2.3 triệu USD trong tuần liền trước.

* Tài sản ròng Market Vectors Vietnam ETF giảm mạnh 20 triệu USD, NĐT rút ròng

Toàn bộ lượng rút ròng tuần qua diễn ra trong ngày thứ Tư, các phiên còn lại, dòng vốn đứng yên.

Tuần rút ròng vừa qua đã thu hẹp tổng lượng vốn mà Market Vectors Vietnam ETF hút được từ đầu năm đến nay xuống 151.97 triệu USD.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 22-26/09 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF


Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF


Nguồn: IndexUniverse

Tài sản ròng giảm tiếp 10 triệu USD

Tại ngày 26/09, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 606.2 triệu USD, giảm 10 triệu USD so mức 616.3 triệu USD tại ngày 19/09 và mức 636 triệu USD tại ngày 12/09.

Tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng giảm bớt 100 ngàn ccq, từ 27.4 triệu ccq xuống 27.3 triệu ccq.

Nguồn: Van Eck Global

Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) lại giảm từ 22.49 xuống 22.20 USD/ccq, qua đó rút ngắn tổng đà tăng từ đầu năm đến nay xuống còn 19.2%.

Tương tự, giá chứng chỉ quỹ cũng giảm từ 22.35 xuống 22.19 USD/ccq, tương ứng mức giảm 0.72%/tuần. Tính từ đầu năm đến nay, chứng chỉ quỹ Market Vectors Vietnam ETF còn tăng 18.1%.

Tại ngày 26/09, quỹ giao dịch với discount 0.01 USD, tương ứng tỷ lệ 0.06%.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 5 phiên giao dịch tuần qua

Nguồn: CNN Money

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)

×
vietstock logo
Về đầu trang