CTCP In Số 7 dự kiến phát hành 1 triệu cp để tăng vốn

30-10-2014 10:36:45+07:00
30/10/2014 10:36 0
  •  

CTCP In Số 7 dự kiến phát hành 1 triệu cp để tăng vốn

CTCP In Số 7 dự kiến phát hành 1 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành là 2:1.

Phương Châu

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang